Мултимедија

Questionnaire

Questionnaire about Energy Agency QoS

Attendance

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1824
mod_vvisit_counterYesterday1570
mod_vvisit_counterThis Month39388
mod_vvisit_counterTotal7312952

This day: Feb 17, 2020

Дваесет и втори "Собир на експерти од областа на обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност"

IMG_7886Согласно Законот за енергетика (Службен весник на Република Македонија бр. 16/.2011) сите единици на локалната самоуправа во Република Македонија до Агенцијата за енергетика на Република Македонија имаат обврска да доставуваат тригодишни Програми за енергетска ефикасност, едногодишни Акциони планови за спроведување на Програмите и едногодишни Извештаи за спроведување на Акционите планови.

Со цел поедноставување на процесот на изработка на Програмите, како и унифицирање на нивната содржина, Агенцијата за енергетика, во соработка со Здружението ЦеПроСАРД, изготви Упатство за изработка на Програмите за енергетска ефикасност, во кое конкретно е објаснето што се треба да содржат Програмите, како и табели кои се едноставни за пополнување и кои даваат јасен преглед на заштедите на енергија.

На Собирот беше разгледувано ова Упатство со цел да се добијат препораки за негови измени и дополнувања од страна на експертската јавност, како и од претставниците на локалните самоуправи во Република Македонија.

Исто така,  се разгледуваа и препораките кои се наведени во Упатство за примена на мерките за енергетска ефикасност при определување на карактеристиките на стоките и услугите што се предмет на јавни набавки, со цел исполнување на критериумите кои се наведени во истото. На тој начин ќе се започне со користење на опрема и материјали кои се со висока енергетска класа.

Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)