МЕНИ

Мултимедија

Прашалник

Анкета за квалитет на услугите

Посетеност

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДенес327
mod_vvisit_counterВчера489
mod_vvisit_counterОвој месец4386
mod_vvisit_counterВкупно7486180

Денеска е: Јул 09, 2020
Евиденцијата е започната на 01.01.2011

Регистар на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ

 Регистар на електроцентрали за производство на електрична енергија од  ОИЕ

 Тип на електроцентрали

 фото-волтаични

мали хидро електроцентрали

ветерници

биогас биомаса  вкупно

 Број на електроцентрали

112

92

1

3 1 209

 Вкупна инсталирана моќ [МW]

18,59

81,15

36,8

6,999 0,6 144,14

 Планирано годишно производство [MWh]

29.762

288.495

100.000

58.592,8 4.200,0 481.049,29

Збирен преглед на Регистарот на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ,
последна промена направена на 30.12.2019 година.

Рег. 
бр.

Датум на упис

Име на правно лице

Тип

Општина

Моќ. [MW]

1.

07.07.2009

Сието Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Илинден

0,0102

2.

06.11.2009

МХЕ Летнички извори Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Охрид

0,32

3.

22.03.2010

ДТУ Диком Дооел Дабниште

мала хидро електроцентрала

Кавадарци

0,032

4.

23.07.2010

Петро М Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Илинден

0,05

5.

29.07.2010

Гео-Линк Гроуп Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Илинден

0,05

6.

06.04.2010

МХЕ Летнички извори Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Охрид

0,24

7.

12.10.2010

МХЕ Горно Белички извори Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Струга

0,995

8.

12.10.2010

МХЕ Горно Белички извори Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Струга

0,996

9.

15.11.2010

МХЕ Летнички извори Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Охрид

0,117

10.

22.02.2011

ДПТУ Мавис  Доо Штип

фотоволтаична електроцентрала

Штип

0,25

11.

04.03.2011

ДПЕЕ Хидроенерго Проект Водовод Дооел  Битола

мала хидро електроцентрала

Битола

0,4

12.

11.04.2011

ДПТУ Алфа Инженеринг Дооел увоз-извоз Радовиш

фотоволтаична електроцентрала

Радовиш

0,0497

13.

11.05.2011

ДПТ Интеграл Дооел Тетово

фотоволтаична електроцентрала

Гази Баба

0,0499

14.

18.05.2011

ДПТУ Студенчица Мали Хидро Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Другово

0,6

15.

17.06.2011

ДЕПТУ Фотон   Дооел Босилово

фотоволтаична електроцентрала

Босилово

0,0115

16.

22.06.2011

ДПДЕЕ Мега Солар Дооел Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Новаци

0,9967

17.

30.12.2011

ДП Текома  Доо Штип

фотоволтаична електроцентрала

Штип

0,777

18.

14.02.2012

Мали Хидро Електрани Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

К.Паланка

0,586

19.

14.02.2012

Мали Хидро
Електрани
Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Ресен

0,584

20.

14.02.2012

Мали Хидро
Електрани
Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

К.Паланка

0,384

21.

14.02.2012

Мали Хидро
Електрани
Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Виница

0,576

22.

14.02.2012

Феро Инвест Доо Велес

мала хидро електроцентрала

Дебарца

0,56

23.

05.07.2012

Гео Солар Доо Делчево

фотоволтаична електроцентрала

Делчево

0,04992

24.

24.09.2012

ЕВР 92 Дооел Кочани

фотоволтаична електроцентрала

Кочани

0,049765

25.

29.10.2012

Енсол Дооел Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,3

26.

01.11.2012

Солармак Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Чучер Сандево

0,049

27.

01.11.2012

Геосолар Доо Делчево

фотоволтаична електроцентрала

Делчево

0,05472

28.

01.11.2012

Геосолар Доо Делчево

фотоволтаична електроцентрала

Делчево

0,05473

29.

15.11.2012

Торпедо Солар ГТ Доо Битола

фотоволтаична електроцентрала

Битола

0,9936

30.

20.11.2012

Челзи ДОО Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Пехчево

0,0499

31.

20.11.2012

Челзи Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Пехчево

0,0499

32.

31.12.2012

Мали Хидро
Електрани
Доо Скопје

мала хидро електроцентрала 

Ресен

0,704

33.

02.01.2013

Леарница за алуминиум и цинк

Доо Ресен 

фотоволтаична електорцентрала 

Ресен

0,0417

34.

15.01.2013

Мали Хидро
Електрани
Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Бутел

0,22

35.

11.02.2013

Солартек Дооел Скопје 

фотоволтаична електроцентрала 

Прилеп

0,99912

36.

13.02.2013

Енерго Вевчани Дооел Вевчани 

фотоволтаична електроцентрала 

Вевчани

0,40000

37.

27.02.2013

Христов Електро Дооел Скопје 

фотоволтаична
електроцентрала

Илинден

0,049

38.

13.03.2013

АБ Солар Доо Битола 

фотоволтаична
електроцентрала

Демир Хисар

0.43957

39.

13.03.2013

АБ Солар Доо Битола 

фотоволтаична
електроцентрала

Демир Хисар

0,705

40.

03.04.2013

Хидро Енерџи Гроуп Дооел Скопје 

мала хидро електроцентрала

Дебарца

0,990

41.

01.04.2013

Мали Хидро
Електрани
Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Македонка

Каменица 

1,20000

42.

24.04.2013

Хидро Еко Инженеринг Дооел Скопје 

мала хидро електроцентрала

Пробиштип

0,13

43.

30.04.2013

Фотосоларис Мит 
Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Свети Николе 

0,04968

44.

15.05.2013

Хидро Екo Инженеринг       Дооел Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Чешиново-Облешево 

0,04992

45.

29.05.2013

Мали Хидро
Електрани
Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Селци,Буринец

Струга 

1,720

46.

29.05.2013

Свемек експорт-импорт Дооел Скопје 

фотоволтаична
електроцентрала

Гази Баба

0,299

47.

06.05.2013

Мали Хидро Електрани ЕМК Дооел Скопје

мала хидро електроцентрала

Липково

0,666

48.

10.06.2013

ДДС Солар 
експорт-импорт
Доо Скопје 

мала хидро електроцентрала

Берово

0,400

49.

13.06.2013

Ел Пром Трејд
Доо Кочани 

фотоволтаична
електроцентрала

Чешиново-Облешево

0,04992

50.

16.07.2013

Езотерна дооел Струмица

мала хидро електроцентрала

Василево

0,150

51.

25.07.2013

Тотал Солар Дооел  Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Валандово

0,0499

52.

25.07.2013

Топ Солар Дооел  Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Валандово

0,0499

53.

17.09.2013

ПЦЦ Хидро Дооел  Скопје

мала хидро електроцентрала

Виница

0,92

54.

05.09.2013

СОЛАРСАНС КМ Дооел  Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Кочани

0,04968

55.

05.09.2013

СОЛАРСАНС КМ Дооел  Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Кочани

0,04968

56.

13.09.2013

СОЛАРМАК 
Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Чучер Сандево

0,04968

57.

24.09.2013

ЕМК Дооел „Мали Хидроелектрани“ Скопје

мала хидро електроцентрала

Демир Хисар

0,27

58.

24.09.2013

ЕМК Дооел „Мали Хидроелектрани“ Скопје

мала хидро електроцентрала

Демир Хисар

0,423

59.

17.10.2013

ХСХ ГРУП
Дооел  Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Бутел

0,0098

60.

03.10.2013

Агрострисовци Дооел  с.Стрисовци о.Пробиштип

фотоволтаична електроцентрала

Пробиштип

0,03996

61.

20.11.2013

Хидро енерџи груп Доо  Скопје

мала хидро електроцентрала

Маврово Ростуше

1,98

62.

20.11.2013

Хидро енерџи груп Доо  Скопје

мала 
хидроелектрана

Дебарца

1,125

63. 

20.01.2014

Отворена енергија ДОО, Скопје

фотоволтаична електроцентрала

о.Неготино

0,9499

64.

18.02.2014

ЈП зa водоснабдување „Студенчица“ - Кичево

мала хидро електроцентрала

о. Кичево

0,48

65.

18.03.2014

ЈП „Стрежево“ Битола

мала хидро

електроцентрала

о.Битола

0,32

66.

18.03.2014

ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани

фотоволтаична електроцентрала

о. Кочани

0,0495

67.

18.03.2014

ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани

фотоволтаична електроцентрала

о. Кочани

0,0495

68.

03.03.2014

 Коннектел-Мк ДООЕЛ Скопје

фотоволтаична електроцентрала

о.Студенчани

0,04968

69.


02.05.2014

Еуро Солар ДОО Штип

Фотоволтаична електроцентрала

о. Карабинци

0,99922

70.


02.05.2014

Еси Солар ДООЕЛ Штип

Фотоволтаична електроцентрала

о. Карабинци

0,99922

71.

02.05.2014

Јоан Солар ДООЕЛ Скопје

Фотоволтаична електроцентрала

о. Сопиште

0,0495

72.

02.05.2014

Јоан Солар ДООЕЛ Скопје

Фотоволтаична електроцентрала

о. Сопиште

0,0495

73.

02.05.2014

Јоан Солар ДООЕЛ Скопје

Фотоволтаична електроцентрала

о. Сопиште

0,0495

74.

02.05.2014

Јоан Солар ДООЕЛ Скопје

Фотоволтаична електроцентрала

о. Сопиште

0,0495

75.

02.05.2014

Јоан Солар ДООЕЛ Скопје

Фотоволтаична електрцентрала

о. Сопиште

0,0495

76.

02.05.2014

Јоан Солар ДООЕЛ Скопје

Фотоволтаична електроцентрала

о. Сопиште

0,0495

77.

19.05.2014

Сол Хидропауер ДООЕЛ

мала хидро електроцентрала

o. Теарце

2,64

78.

19.05.2014

Сол Хидропауер ДООЕЛ

мала хидроелектрана

o. Теарце

3,2

79. 

27.05.2014

СИЕТО ДОО Скопје

фотоволтаична електроцентрала

о. Илинден

0,0335

80. 

03.06.2014

Ингмарк Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

о. Демир Капија

0,04975

81.

03.06.2014

ДН СОЛАР Дооел Скопје

фотоволтаична електроцентрала

о. Демир Капија

0,04975

82.

03.06.2014

АРЕСЕ СОЛУШН Дооел Скопје

фотоволтаична електроцентрала

о. Демир Капија

0,04975

83.

03.06.2014

СЦГ2-ДАЛИБОР Дооел Кучевиште, Чучер - Сандево

фотоволтаична електроцентрала

о. Демир Капија

0,04975

84.

04.06.2014

СЦГ2-ДАЛИБОР Дооел Кучевиште, Чучер - Сандево

фотоволтаична електроцентрала

о. Демир Капија

0,04975

85.

04.06.2014

СЦГ2-ДАЛИБОР Дооел Кучевиште, Чучер - Сандево

фотоволтаична електроцентрала

о. Демир Капија

0,04975

86.

04.06.2014

СЦГ1-ЗОРАН Дооел Кучевиште, Чучер - Сандево

фотоволтаична електроцентрала

о. Демир Капија

0,04975

87.

05.06.2014

СЦГ1-ЗОРАН Дооел Кучевиште, Чучер - Сандево

фотоволтаична електроцентрала

о. Демир Капија

0,04975

88.

05.06.2014

МВ Солар Дончеви Дооел Демир Капија

фотоволтаична електроцентрала

о. Демир Капија

0,04975

89.

10.06.2014

Филтеко Солар Дооел Скопје

фотоволтаична електроцентрала

о. Демир Капија

0,04975

90.

13.06.2014

Супермикс Дооел Скопје

фотоволтаична електроцентрала

о. Бутел

0,0995

91.

25.06.2014

Премиум Солар Дооел Скопје

фотоволтаична електроцентрала

о. Сопиште

0,04968

92.

11.07.2014

Електро ЛАБ Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

о. Илинден

0,045

93.

16.07.2014

Енерго Вевчани Дооел с.Вевчани

фотоволтаична електроцентрала

о. Вевчани

0,04975

94.

17.07.2014

Ралев  Солар Дооел Скопје 

фотоволтаична електроцентрала

Демир Капија

0,04968

95.

17.07.2014

Петров  Солар Дооел Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Демир Капија

0,04968

96.

22.09.2014

ПЦЦ Хидро Дооел Скопје

мала хидро електроцентрала

Маврово и Ростуше

1,2825

97.

22.09.2014

ДПЕЕТУ Фотоволтаичен Парк Дооел Струмица

фотоволтаична електроцентрала

Ново Село 

0,04975

98.

22.09.2014

ДПЕЕТУ Фотоволтаичен Парк Дооел Струмица

фотоволтаична електроцентрала

Ново Село 

0,04975

99.

22.09.2014

ДПЕЕТУ Фотоволтаичен Парк Дооел Струмица

фотоволтаична електроцентрала

Ново Село 

0,04975

100.

22.09.2014

ДПЕЕТУ Фотоволтаичен Парк Дооел Струмица

фотоволтаична електроцентрала

Ново Село 

0,04975

101.

22.09.2014

ДПЕЕТУ Фотоволтаичен Парк Дооел Струмица

фотоволтаична електроцентрала

Ново Село 

0,04975

102.

22.09.2014

ДПЕЕТУ Фотоволтаичен Парк Дооел Струмица

фотоволтаична електроцентрала

Ново Село 

0,04975

103.

22.09.2014

ДПЕЕТУ Фотоволтаичен Парк Дооел Струмица

фотоволтаична електроцентрала

Ново Село 

0,04975

104.

22.09.2014

ДПЕЕТУ Фотоволтаичен Парк Дооел Струмица

фотоволтаична електроцентрала

Ново Село 

0,04975

105.

26.09.2014

ПЦЦ Хидро Дооел Скопје

мала хидро електроцентрала

Ресен 

1,4725

106.

06.10.2014

ДТПУ ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА Дооел Скопје

фотоволтаична електроцентрала 

Демир Капија

0,04975

107.

13.10.2014

ДТПУ Лазаро Солар Дооел Скопје 

фотоволтаична електроцентрала 

Демир Капија 

0,04975

108.

27.10.2014

ДТПУ Енерго-СДЛ Дооел Гевгелија

фотоволтаична електроцентрала

Демир Капија

0,04975

109.

27.10.2014

ДТПУ Енерго-СДЛ Дооел Гевгелија 

фотоволтаична електроцентрала

Демир Капија

0,04975

110.

27.10.2014

ДТПУ Енерго-СДЛ Дооел Гевгелија 

фотоволтаична електроцентрала

Демир Капија

0,04975

111.

27.10.2014

ДТПУ Енергоповер-Н Дооел Гевгелија

фотоволтаична електроцентрала

Демир Капија

0,04975

112.

27.10.2014

ДТПУ Енергоповер-Н Дооел Гевгелија

фотоволтаична електроцентрала

Демир Капија

0,04975

113.

27.10.2014

ДТПУ Енергоповер-Н Дооел Гевгелија

фотоволтаична електроцентрала

Демир Капија

0,04975

114.

04.11.2014

ДТПУ Јако Солар Дооел Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Демир Капија

0,04975

115.

07.11.2014

ДТПУ ЕЛ ТЕ ХИДРО Дооел Скопје

мала хидро електроцентрала 

Пробиштип 

0,376

116.

12.11.2014

ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,04964

117.

12.11.2014

ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,04964

118.

12.11.2014

ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,04964

119.

12.11.2014

ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,04964

120.

12.11.2014

ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,04964

121.

12.11.2014

ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,04964

122.

12.11.2014

ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,04964

123.

12.11.2014

ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,04964

124.

18.11.2014

АДПЕЕ Електрани на Македонија Скопје

Ветерна електро централа „Парк на ветерни електрани Богданци“

Богданци

36,8

125.

21.11.2014

Солар Енерџи Системс Дооел

фотоволтаична електроцентрала

Валандово

0,96236

126.

21.11.2014

Соларни Македонски Системи Дооел

фотоволтаична електроцентрала

Валандово

0,9261

127.

21.11.2014

Сол Хидропауер Дооел Скопје

мала хидро електроцентрала

Теарце

2,824

128.

19.12.2014

Мал Инженеринг Доо Конче

фотоволтаична електроцентрала

Конче

0,04525

129.

27.01.2015

ПЦЦ  Хидро Дооел Скопје

мала хидро електроцентрала

Сопиште

0,7125

130.

28.01.2015

Електро Шарри  ДООЕЛ с.Требош

биогасна електроцентрала  од биомаса

Желино

0,999

131.

30.01.2015

Солар Парк Доо Битола

фотоволтаична електроцентрала

Битола

0,99715

132.

30.01.2015

Јове Охрид Дооел Охрид

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,04725

133.

12.02.2015

БНБ Енерџи доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,72

134.

05.02.2015

Езо терна доо Струмица

мала хидро електроцентрала

Дојран

0,2

135.

20.02.2015

БНБ Енерџи доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Тетово

0,96

136.

27.02.2015

БНБ Енерџи доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Тетово

0,96

137.

26.02.2015

Дино Динамикс

фотоволтаична електроцентрала

Бутел

0,044

138.

26.03.2015

Албнор Компани

мала хидро електроцентрала

Кичево

1,05

139.

27.03.2015

Пелагонија Енерџи Доо Битола

биогасна електроцентрала

Битола

3

140.

17.02.2015

Металосолар Дооел Сопиште 

фотоволтаична електроцентрала

Сопиште

0,049

141.

03.04.2015

БНБ Енерџи Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Демир Хисар

0,464

142.

17.04.2015

ЕлектроЛаб Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Демир Хисар

0,2475

143.

11.05.2015

Сол Хидропауер ДООЕЛ Скопје

мала хидро електроцентрала

Липково

2,4

144.

12.05.2015

Сонко Енерџи ДОО  с. Колешино, Ново Село

фотоволтаична електроцентрала

Борисово

0,0495

145.

09.06.2015

Елте Хидро ДООЕЛ Скопје

мала хидро електроцентрала

Новаци

0,996

146.

09.06.2015

ЕМК Дооел „Мали Хидроелектрани“

мала хидро електроцентрала

Крива Паланка

0,54

147.

09.06.2015

ЕМК Дооел „Мали Хидроелектрани“

мала хидро електроцентрала

Крива Паланка

0,99

148.

10.07.2015

Нине Солар

фотоволтаична електроцентрала

Мак.Каменица

0,1071

149.

13.07.2015

Хидро Бошава

мала хидро електроцентрала

Кавадарци

1,44

150.

13.07.2015

Хидро Бошава

мала хидро електроцентрала

Кавадарци

1,92

151.

13.07.2015

Хидро Бошава

мала хидро електроцентрала

Кавадарци

1,92

152.

27.07.2015

Хидро Бошава

мала хидро електроцентрала

Кавадарци

2,8

153.

27.07.2015

Хидро Бошава

мала хидро електроцентрала

Кавадарци

2,8

154.

05.08.2015

Хидро Осогово

мала хидро електроцентрала

Крива Паланка

0,246

155.

05.08.2015

Хидро Осогово

мала хидро електроцентрала

Крива Паланка

0,32

156.

26.08.2015

Хидро Осогово

мала хидро електроцентрала

Крива Паланка

0,136

157.

17.09.2015

БНБ Енерџи

мала хидро електроцентрала

Битола

1,064

158.

03.11.2015

Енерго Р Гроуп

фотоволтаична електроцентрала

Брвеница

0,1775

159.

03.11.2015

Енерго Р Гроуп

фотоволтаична електроцентрала

Брвеница

0,196

160.

03.11.2015

Енерго Р Гроуп

фотоволтаична електроцентрала

Брвеница

0,196

161.

05.11.2015

ТАН Енерџи

фотоволтаична електроцентрала

Бутел

0,0499

162.

19.11.2015

МХЕ Јабланица Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Струга

3,238

163.

25.11.2015

АК Инвест Доо Тетово

мала хидро електроцентрала

Тетово

1,306

164.

29.02.2016

Енергоремонт-МЗТ-Херц Доо Битола

мала хидро електроцентрала

Битола

0,8

165.

03.03.2016

ИМПГ Доо Скопје

мала хидро електоцентрала

Пробиштип

0,567

166.

21.06.2016

Пелагонија енерџи Дооел Битола

биогасна  електроцентрала од биомаса

Битола

3

167.

01.08.2016

МИНКА енерготек Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Берово

0,172

168.

01.08.2016

МИНКА енерготек Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Берово

0,252

169.

29.09.2016

Хидроинвест Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Чучер Сандево

0,132

170.

06.10.2016

ЕЛТЕ ИНЖИНЕРИНГ Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Новаци

1

171.

19.10.2016

МИНКА енерготек Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Пехчево

0,684

172.

13.12.2016

ДПЕЕ ВОДАВАТ 6  доо Охрид

мала хидро електроцентрала

Кичево 0,765

173.

29.12.2016

ДПЕЕ Вардар Хидро Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Кичево 0,99

174.

27.12.2016

ДПЕЕ Вардар Хидро Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Пехчево 0,918
175. 13.01.2017 ДПЕЕ Вардар Хидро Доо Скопје мала хидро електроцентрала Пехчево 0,351
176. 01.02.2017 НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт Тетово мала хидро електроцентрала Кичево 1,44
177. 03.04.2017 Н.ЕНЕРГИ ДООЕЛ Кавадарци мала хидро електроцентрала Демир Капија 0,981
178. 03.05.2017 Друштво за производство, трговија и услуги ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје мала хидро електоцентрала Крива Паланка 0,084
179. 06.06.2017 Енергоремонт - МЗТ- Херц ДОО Битола мала хидро електроцентрала Охрид 0,72
180. 04.12.2017 ЕМК Дооел "Мали Хидро електрани" Скопје

мала хидро

електроцентрала

Чучер Сандево 0,293
181. 07.12.2017 АКВА Електро Маврово ДОО Скопје мала хидро електроцентрала Маврово и Ростуше 0,124
182. 07.12.2017 АКВА Електро Маврово ДОО Скопје мала хидро електроцентрала Маврово и Ростуше 0,08
183 14.03.2018 ДТПУ МХЕ Тополки мала хидро електроцентрала Горно Врановци 0,792
184 29.03.2018 Монтинг енергетика Тиквеш Доо Скопје мала хидро електроцентрала Трстеник-кавадарци 2,294
185 31.05.2018 Актуел енерџи груп мала хидро електроцентрала Конско Гевгелија 0,99
186 12.03.2019 ДТПУ МХЕ Падалишка Доо Скопје мала хидро електроцентрала Гостивар 0,48
187 05.08.2019 ДПТУ Бинергија доо експорт-импорт електроцентрала на биомаса Бутел 0,6
188 07.08.2019 ДОИЕЦ Норд енерџи груп Дооел Тетово мала хидро електроцентрала Теарце 1,8
189 08.08.2019 ДПЕЕУ МХЕЦ Лукар  Дооел Кавадарци мала хидро електроцентрала Кавадарци 0,25
190 08.08.2019 ДПЕЕУ МХЕЦ Лукае Дооел Кавадарци мала хидро електроцентрала Кавадарци 0,25
191 08.08.2019 ДПЕЕУ МХЕЦ Лукар Дооел Кавадарци мала хидро електроцентрала Кавадарци 0,25
192 08.08.2019 ДПЕЕУ МХЕЦ Лукар Дооел Кавадарци мала хидро електроцентрала Кавадарци 0,6

193

29.08.2019

ЈП Стрежево Битола

Мала хидро електрана

Битола

2,4

194

29.08.2019

ЈП Стрежево Битола

Мала хидро електрана

Битола

0,16

195

29.08.2019

ЈП Стрежево Битола

Мала хидро електрана

Битола

0,408

196

29.08.2019

ЈП Стрежево Битола

Мала хидро електрана

Битола

0.472

197

29.08.2019

Весна Mарковска

Фотонапонска Електро Централа

Илинден

0,00758

198

24.09.2019

ОКТА - Рафинерија на нафта Акционерско Друштво

Фотонапонска Електро Централа

Струмица

0,09856

199

07.10.2019

ОКТА - Рафинерија на нафта Акционерско Друштво

Фотонапонска Електро Централа

Илинден

0,05376

200

8.10.2019

Друштво за троговија, приозводство и услуги ЛАРС ДООЕЛ Штип

Фотонапонска Електро Централа

Штип

0,266

201

18.10.2019

Друштво за троговија, приозводство и услуги ЛАРС ДООЕЛ Шти

Фотонапонска Електро Централа

Штип

0,00398

202

18.10.2019

Друштво за троговија, приозводство и услуги ЛАРС ДООЕЛ Штип

Фотонапонска Електро Централа

Штип

0,09315

203

21.10.2019

Супер ноува енерџи доо Тетово

Мала хидро електрана

Тетово

0,306

204

21.10.2019

Супер ноува енерџи доо Тетово

Мала хидро електрана

Тетово

0,36

205

21.11.2019

ДПТУ ВИЕ Дооел Штип

Фотоволтаична Електро Централа

Штип

0,1745

206

21.11.2019

ДПТУ МХЕ ТОПОЛКИ Дооел Скопје

Мала хидро електрана

Чашка

1,9975

207

03.12.2019

Којаконеја ДООЕЛ Скопје

Фотоволтаична Електро Централа

Бутел

0,09912

208

05.12.2019

Крин КГ  ДОО Прилеп

Фотоволтаична Електро Централа

Прилеп

0,9998

209

03.12.2019

Фец Шалајко-М

Фотоволтаична Електро Централа

Гевгелија

0,08506Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)