Dario Nikolovski Ushtrues i Detyrës Drejtorë i Agjencisë Energjitikë

22.01.2021

Në seancën e 89-të të Bordit Drejtues të Agjencisë Energjitikë

të Republikës së Maqedonisë Veriore të mbajtur më 20.01 2021

është emëruar Ushtrues i Detyrës  Drejtor Dario Nikolovski.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции