Директорот одржа  состанок со организацијата Habitat for Humanity Macedonia

16.04.2021

Директорот одржа  состанок со организацијата Habitat for Humanity Macedonia. На состанокот беше разговарано за придобивките кои што ги нудат резиденционалните  енергетско ефикасни проекти.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции