Директорот оствари средба со амбасадорката на Република Хрватска

01.06.2021

Директорот оствари средба со амбасадорката на Република Хрватска во Република Северна Македонија  Нивес Тигањ, каде што се поттикна иницијатива за средба со ХЕРА – Хрватска Енергетска Регулаторна Агенција, како и со Енергетскиот институт Хрвоје Пожар.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции