Директорот оствари средба со министерот на Министерството за Внатрешни Работи

05.03.2021

Директорот оствари средба со министерот на Министерството за Внатрешни Работи, Г-дин Оливер Спасовски. На состанокот стана збор за понатамошна соработка во делот на енергетска ефикасност на објектите на МВР.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции