Директорот оствари средба со претседателот на Република Северна Македонија

29.03.2021

Директорот оствари средба со претседателот на државата Г-дин Стево Пендаровски, каде што стана збор за важноста на зачувувањето на животната средина преку користењето на обновливите извори за енергија и енергетска ефикасност. Договорени се натамошни акции во поглед на обуки на млади лица на теми поврзани со енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции