Директорот оствари средба со Турска компанија заинтересирана за инвестиции

12.03.2021

Директорот оствари средба со турската компанија“Полат Холдинг” која е заинтересирана за инвестиции во обновливи и чисти енергетски ресурси за одржлива иднина.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции