Директорот присуствуваше на свеченото преставување на првиот ветерен парк во земјата

09.07.2021

Директорот присуствуваше на свеченото преставување на првиот ветерен парк во земјата, ветерниот парк Богословец, кој се состои од 8 турбини со вкупна моќност од 61 MW, и инвестиција вредна 61 милион евра.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции