Директорот учествуваше во работната група за изработка на Програмата за реализација на стратегијата на Енергетика

24.03.2021

Директорот учествуваше на онлајн состанок како дел од работната група за изработка на Програмата за реализација на стратегијата на Енергетика. Програмата произлегува од донесената “Стратегијата за енергетика” во 2019 година која прогнозираше вкупен износ на инвестиции од 17 милијарди евра до 2040 година. Оваа програма која се однесува на период 2021 – 2025 предвидува инвестиции од 4,2 милијарди Евра и на денешниот состанок на работната група беше презентиран драфтот на Програмата.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции