БАРАЊА

  1. Прилог 1: Образец на Барање за издавање на одобрение за мерење на потенцијалот на ветерната енергија
  2. Прилог 4: Образец на Барање за упис во Регистар на електроцентрали кои произведуваат електрична енергија од обновливи извори на енергија
  3. Барање за упис во регистарот на високоефикасни комбинирани постројки: тука 

 

Упатство за превземање на образците :

Доколку со директно селектирање не можете да го превземете образецот, за да го симнете бараниот образец одберете го истиот, потоа кликнете десен клик  и селектирајте ја командата  “Copy link address”, отворете нов таб на Вашиот интернет пребарувач и повторно со десен клик одберете ја командата “Paste” што ќе Ви овозможи да го симнете образецот.

Институции