Прашања и одговори поврзани со информации од јавен карактер

 

 

Ред.бр Институција/Личност Одговор
1. Центар за граѓански комуникации pdf_icon Агенција за енергетика на РМ pdf_icon
2. Александра Денковска Гоцевска pdf_icon Агенција за енергетика на РМ pdf_icon
3. Центар за економски анализи pdf_icon Агенција за енергетика на РМ pdf_icon
4. ЗМАИ pdf_icon Агенција за енергетика на РМ pdf_icon
5. Центар за грагански комуникации pdf_icon Агенција за енергетика на РМ pdf_icon

 

Институции