Интервју на директорот Дарио Николовски за порталот банкарство.мк

16.07.2021

Директорот имаше интервју за порталот банкарство.мк каде што го истакна приоритетот од инвестиции во обновливи извори на енергија, при што се заштитува животната средина. За време на интервјуто се истакна и важноста на енергетската ефикасност на апаратите за домаќинство и енергетски ефикасните градби, како и разните политики кои делуваат мотивирачки за граѓаните за оваа транзиција. Воедно стана збор и за Националниот Акциски План за Енергетска Ефикасност за 2020-2022. Интервјуто можете да го прочитате на следниот линк : банкарство.мк

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции