ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОБЈАВЕН ПРВ ТЕНДЕР ЗА УЧЕСТВО НА ЕСКО КОМПАНИИ

14.11.2019

Претставници од Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија присуствуваа на панел дискусијата „Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност за подобра животна средина“, која се одржа на 24 септември (вторник) од 10:30 до 13:30 часот во „Холидеј Ин“. На настанот присуствуваа и говореа политичари, креатори на политики, професори, претставници на бизнис секторот и граѓански активисти на различни теми меѓу кои:

  • Дали законите за енергетика и нафтени деривати се во функција на животната средина?
  • Ублажување на климатските промени со користење фотоволтаични системи
  • Улогата на домаќинствата и граѓаните во енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија
  • Поволности за домаќинствата за инвестирање во енергетска ефикасност
  • Климатските промени – закана или можност
  • Дали гасификацијата на градовите ќе го намали аерозагадувањето?

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Ве известуваме дека Јавниот оглас за вработување на 1 (еден) државен службеник од група I, подгрупа I во Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија за работно место Советник за административни прашања е објавен на ден 11.09.2019 година на веб страната на Агенцијата за администрација ЈАВЕН ОГЛАС број-87А/2019 и рокот за пријавување е 20 (дваесет) дена од денот на објавувањето. Ве молиме Вашите пријави да ги доставувате до Агенцијата за администрација која е надлежна за спроведување на огласот.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции