KONTAKT

Agjencia e Energjetikës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Adresa:
Rr. Jurij Gagarin nr.15
Maqedoni
1000 Shkup
E-postë: ea@ea.gov.mk
telefoni: +389 2 6154226
Informatat: Kërkesat për të dhënat:

Personi për kontakt: Vlladimir Saraç
Telefoni: +389 2 6154226
е-mail adresa: ea@ea.gov.mk

 

Personat për komunikim me qytetarët që kanë ndonjë lloj dhe shkallë të paaftësisë:

z. Vlladimir Saraç, ekonomist i diplomuar
email: vladimir.sarac@ea.gov.mk
Telefoni për kontakt: +389 2 6154226

znj. Natasha Stefanoska, juriste e diplomuar
email: natasa.stefanoska@ea.gov.mk
Telefoni për kontakt: +389 2 6154226

Shfrytëzojeni këtë formular dhe shtroni pyetje për Agjencinë e Energjetikës së Republikës së Maqedonisë