Остварена средба со градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ

22.02.2021

На 22.02.2021 година, остварена средба со градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ, на која стана збор за носење на нов Акционен план и Програма за енергетска ефикасност на општината.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции