Остварена средба со градоначалникот на општина Валандово

16.02.2021

На 16.02.2021 директорот Дарио Николовски оствари средба со градоначалникот на општина Валандово Перо Костадинов, каде што се разговараше за планот и програмата за енергетска ефикасност на општината. На средбата директорот Дарио Николовски се запозна и со бројните проекти кои што ги има спроведено општината во делот на енергетска ефикасност.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции