Остварена средба со преставници на компанијата Раде Кончар

03.03.2021

Директорот на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија оствари средба со преставници на компанијата Раде Кончар, каде што ги запозна со надлежностите на Агенцијата за Енергетика.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции