Потпишан меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за Енергетика и ФЕИТ

03.06.2021

Потпишан меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за Енергетика и Факултетот за електротехника и информациски технологии ФЕИТ. Потпишаниот Меморандум за соработка   ќе  овозможи искористување на научно-стручните, професионалните, материјално-техничките истражувања од областа на електротехниката и информациските технологии.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции