АКТУЕЛНИ ПРОЕКТИ

 

  1. Проект за воспоставување на база на податоци за потенцијалот на ветерната енергија во Република Македонија

Институции