ПРОМОТИВЕН НАСТАН ЗА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ ВО ИНДУСТРИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

21.11.2019

На 21 ноември (четврток) 2019 година во рамки на проектот ГЕФ-УНИДО: “Поттикнување на пазарна трансформација за енергетска ефикасност во индустријата и забрзување на инвестициите во најдобри практики и технологии во Македонија“, Канцеларијата на РЕЦ во Македонија, заедно со Стопанската комора и Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, организираа национален промотивен настан за енергетска ефикасност во индустријата (ИЕЕ) насловен како „Придобивки од спроведувањето на енергетска ефикасност во индустриите во Република Северна Македонија“.

 

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции