RENEXPO

05.12.2019

Се одржа RENEXPO – Првиот меѓународен саем и конференции за обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност, отпад и вода на 3 и 4 декември во Скопје, на кој  учествуваа и претставници од Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции