Самит ГИЗ

13.08.2020

Со поддршка на Германското друштво за меѓународна соработка (ГИЗ), во тек е подготовката на Правилникот за употреба на софтверската алатка за следење и верификација на мерките и заштедите на енергија. Овој правилник претставува обврска која произлегува од Законот за енергетска ефикасност и во себе покрај информации за заштедите на енергија дава можност за следење и на намалените емисии на стакленички гасови.

Се очекува правилникот  да биде финализиран до Октомври 2020 година.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции