Соопштение за превентивните мерки и препораки за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус)

07.10.2020

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции