Состојби, предизвици и перспективи за решавање на проблемите со аерозагадувањето во Скопскиот плански регион – Предлози

21.01.2020

Агенцијата за енергетика зема учество на настанот одржан на 16.01.2020, организиран од тимот на ЗГ ЦеПроСАРД, во рамки на проектот “Чиста енергија за чист воздух”,  во хотел Карпош, Скопје – Тркалезна маса “Состојби, предизвици и перспективи за решавање на проблемите со аерозагадувањето во Скопскиот плански регион – Предлози”.  Овој Проект се спроведува со финаниска поддршка на Владата на Р. Северна Македонија преку Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2019 година.

Фотографиите и содржината се превземени од :

http://www.ceprosard.org.mk/MK/Aktuelnosti_info.aspx?cid=506

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции