Упис во Регистерот на електроцентрали од ОИЕ на најголемата фотонапонска електроцентрала во Република Северна Македонија

24.12.2020

На  15 декември 2020 претставници на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија со Директорот на Агенцијата,  извршија контрола на фактичката состојба на најголемата фотонапонска електроцентрала на “ЕВН Македонија” израдена во околината на Неготино, за доделување на Решение за упис во Регисерот на електроцентрали кои произведуваат електрична енергија од обновливи извори на енергија . Оваа електроцентрала претставува успешно реализиран проект во рамките на јавниот повик на Министерството за економија кој беше објавен во август минатата година за доделување на премии за електрична енергија произведена од фотонапонски електроцентрали на приватно земјиште.

 

         

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции